Polityka prywatności oraz Polityka Cookies

Informacje ogólne

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwane dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych osób korzystających z zasobów bloga https://upyourenglish.pl (zwany dalej „Strona”) jest Nowe Perspektywy sp. z o.o. (zwany dalej Administratorem),

adres email: kontakt@upyourenglish.pl

adres korespondencyjny: ul. Dojazdowa 17/27, 43-400 Cieszyn

 1. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby zainicjowanej przez osoby fizyczne korespondencji, realizacji zawieranych umów, w szczególności umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a w szczególności do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit b oraz lit c RODO), celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), celu kontaktu, marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z zasobów i treści Strony i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji przez Użytkownika w formularzach.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego hekko.pl funkcjonującego pod adresem hekko.pl
 1. Strona zbiera dane osobowe przez Google Analytics oraz wtyczkę Jetpack do WordPressa.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Przetwarzanie danych osobowych w formularzach

 1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach.
 2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP urządzenia Użytkownika)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu założenia konta użytkownika, dodawania komentarzy, dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji firmom informatycznym dokonującym zmian, serwisu lub migracji danych Strony, jak również innym podmiotom, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies (Polityka cookies)

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmiot współpracujący z Administratorem.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Podczas pierwszej wizyty na stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oraz dalsze korzystanie z zasobów i treści Strony oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgoda może zostać cofnięta zawsze poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów (third parties cookies), w tym w szczególności media społecznościowe (Facebook, Instagram), podmioty zajmujące się analizą treści (Google Analytics), podmioty dostarczające treści osób trzecich (YouTube, Pinterest) oraz sieci afiliacyjne (Afilae). Korzystanie z tych treści wymaga akceptacji plików cookies pochodzących od tych podmiotów lub wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.
 8. Dane, o których mowa w ust. 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane wyłącznie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następującym podmiotom:
 1. Hekko.pl – firma hostingowa dostarczająca serwer, na którym przechowywane są dane osobowe Użytkowników
 2. Google – przetwarzanie statystyk i analityka strony
 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 4 wiąże się z wykorzystaniem ich plików cookies oraz z akceptacją ich polityk prywatności.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Postanowienia końcowe

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji wskazanych uprawnień konieczny jest kontakt z Administratorem.
 2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych mogą ograniczyć funkcjonalności Strony lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z zasobów i treści w nim umieszczonych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są do przez czas korzystania przez Użytkownika z zasobów i treści zawartych na Stronie, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem przez Użytkownika z zasobów i treści zawartych na Stronie przy uwzględnieniu przepisów nakładających na Administratora obowiązek przechowywania danych przez wskazany w nich okres.
 5. Administrator jest uprawniony do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
color
https://musicup.pl/wp-content/themes/quercus/
https://musicup.pl/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/h3714025/musicup.pl/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off